Ansatte på Evjetun Ansatte på Evjetun Ansatte på Evjetun Ansatte på Evjetun Ansatte på Evjetun Vil du jobbe sammen med oss og fortsette den gode utviklingen?

Daglig leder - Evjetun Leirsted  og  Kjøkken og renholdsarbeider - Evjetun Leirsted

Evjetun Leirsted er vakkert plassert like ved Otra, tre kilometer nord for Evje sentrum. Stedet har 138 sengeplasser fordelt på 31 rom/hytter. Gjennom leirskoledriften er det innom ca. 1500 skolebarn hvert år. I tillegg avholdes det ulike arrangementer de fleste helgene gjennom hele året. Stedet eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). NLM er en misjonsorganisasjon med visjonen «Verden for Kristus». Evjetun er en del av NLM Region sør og ansettelse skjer i regionstyret etter innstilling fra leirstyret.

Vi søker
En visjonær og engasjert daglig leder til å bidra til god drift og videre utvikling av leirstedet.

100% fast stilling med oppstart snarest eller etter avtale.

Sentrale oppgaver:
*     Daglig drift av leirstedet.

*     Personalansvar, herunder utarbeidelse av arbeidsplaner for øvrige ansatte.
*     Spre godt arbeidsmiljø og få ut det beste i menneskene rundt seg.
*     I samarbeid med NLM Region sør bidra til å bygge Evjetun som et sted med fokus på misjon og evangelisering
*     Overordnet ansvar for vedlikehold/utbedringer av leirstedet.
*     Økonomiansvar, markedsføring/booking og kundekontakt.
*     Fakturering og andre administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner:
*     Relevant erfaring.
*     Lederegenskaper med evne til å skape et velfungerende samarbeidsmiljø rundt seg.
*     Tydelig og ansvarsbevisst.

«Det er muligheter for å tenke ulike løsninger rundt daglig leders arbeidsoppgaver, ut i fra søkers erfaring/kompetanse»
Vi søker også

Leirstedsmedarbeider med fokus på kjøkken og renhold
På timebasis med oppstart snarest eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver
*     Matlaging.
*     Renhold.
*     Eventuelt resepsjonsoppgaver og annet forefallende

Det må regnes med en del arbeid på kveld og helg.

Kvalifikasjoner
*     Evne til å jobbe alene og i team
*     Løsningsorinentert og evne til å ta ansvar.


Vi forutsetter at søkere bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med
”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.
Lønn etter NLMs regulativ.Lønn etter NLMs regulativ.


For mer informasjon om stillingene ta kontakt med:
fungerende daglig leder Sven Åge Solli tlf. 92 09 18 54 /
svenage@evjetun.no eller
styreleder Livar Veggeland tlf.: 97 58 08 05 /
lveggeland@nlm.no.

Søknad, CV og referanser sendes til lveggeland@nlm.no eller NLM Region sør, Postboks 650, 4666 Kristiansand


Søknadsfrist:   snarest
Tiltredelse:       snarest